ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οργανοχημικα Λιπασματα Μακεδονιας Α.Ε.

ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στα Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας Α.Ε. δεν μιλάμε απλά για λίπανση, μιλάμε για ορθολογική λίπανση, προωθώντας την Αειφορική παραγωγή, η οποία έχεις πολύπλευρους στόχους.

Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με το κατά το δυνατό μικρότερο οικονομικό κόστος και χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ικανοποίηση των αναγκών της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία με ταυτόχρονη διατήρηση ή και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, ώστε αυτό να είναι παραγωγικό και σήμερα και στο μέλλον.

Τα οργανοχημικά λιπάσματα είναι βραδείας αποδέσμευσης με αποτέλεσμα να μην ξεπλένονται αλλά να παραμένουν στο ριζόστρωμα, ώστε να είναι συνεχώς στη διάθεση των φυτών, καθόλη τη διάρκεια που αυτά τα έχουν ανάγκη.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η εταιρεία Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας Α.Ε. είναι μια ιδιωτική εταιρία που εδρεύει στο 7ο χλμ. Εθνικής οδού Κατερίνης-Λαρίσης και ειδικεύεται στη παραγωγή πλήθους εδαφοβελτιωτικών προϊόντων , οργανοχημικών λιπασμάτων, διαφυλλικών σκευασμάτων και τυρφοχωμάτων.

 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999

  Ιδρύθηκε το 1999 απο νέα καταξιωμένα άτομα στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων, με σκοπό να χαράξει μία νέα δυναμική πορεία στο χώρο των οργανοχημικών λιπασμάτων και όχι μόνο, υποσχόμενη τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

 2. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  ΜΑΡΤΙΟΣ, 2005

  Η εταιρία μας, έπειτα από έτη δουλειάς ανέδειξε τη σημασία και τα οφέλη από τη χρήση των οργανοχημικών λιπασμάτων, σεβόμενη τη προστασία του περιβάλλοντος και προωθώντας την αειφορεία.

 3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΙΟΥΛΙΟΣ, 2009

  Με την πάροδο των χρόνων η εταιρία άρχισε να αποκτά ολοένα και περισσότερα συνεργαζόμενα γεωπονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και επεκτάθηκε στην εξαγωγή των προϊόντων της σε αρκετές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

 4. ΣΗΜΕΡΑ

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2022

  Σήμερα η εταιρία παράγει περισσότερα από 15 προϊόντα στις εγκαταστάσεις της και για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2018.

Γιατι να επιλεξω τα Οργανοχημικα Λιπασματα Μακεδονιας;

...

ΜΟΡΦΗ PELLET

Γιατί έχουν μορφή pellet με αποτέλεσμα την εύκολη χρήση τους τόσο με λιπασματοδιανομέα όσο και με το χέρι.

...

ΑΟΣΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Η πηγή της οργανικής ουσίας είναι άοσμη και πλήρως απαλλαγμένη από σπόρους ζιζανίων και παθογόνους μικροοργανισμούς.

...

ΕΓΓΥΗΣΗ

Είναι εγγυημένης σύνθεσης.

...

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Με τη χρήση τους ταυτόχρονα εμπλουτίζεται το έδαφος με μάκρο- και μικροστοιχεία καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των αναγκών της καλλιέργειας σε βασική λίπανση.

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Top