Πρωτοπόρος Βιομηχανία Οργανοχημικών Λιπασμάτων
✅ Εδαφοβελτιωτικά
✅ Οργανοχημικά Λιπάσματα
✅ Διαφυλλικά Σκευάσματα
✅ Τυρφοχώματα
Συμμετέχουμε στην κρατική ενίσχυση λιπασμάτων
Τα λιπάσματά μας ανήκουν στην κατηγορία 2 που δύναται να ενισχυθεί. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει λιπάσματα νέου τύπου τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με δράση βραδείας αποδέσμευσης, βάσει της υπ’ αρ. 291180/11034/19-9-2002 (Β’ 1274) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 257921/15-6-2004 (Β’ 955), όμοια και ισχύει. Τα λιπάσματα νέου τύπου με δράση βραδείας αποδέσμευσης πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο «Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Νέου Τύπου Λιπασμάτων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.
Previous
Next

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η συνεχής χρήση ανόργανων λιπασμάτων τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει μια σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στα εδάφη.

...
0

Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα (έκπλυση) και της ατμόσφαιρας (εξάτμιση).

...
0

Υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους (Αυξηση αλατότητας, μείωση γονιμότητας και οργανικής ουσίας).

...
0

Δέσμευση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.

...
0

Δηλητηριάση τη φυσιολογικής πανίδας των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.

...
0

Μείωση τη θρεπτικής αξίας και γευστικότητας των αγροτικών προϊόντων.

...
0

Μεγάλες απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης, εξάτμισης, απορροής, διάβρωσης κα.

ΥΓΙΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ο.Φ.Μ.
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Ο.Φ.Μ. ΠΑΡΑΓΕΙ 15 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2018.

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με την χρήση οραγανοχημικών λιπασμάτων, προωθόντας την αειφορία!

ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ

Στείλτε μας το αίτημά σας & θα σας απαντήσουμε άμεσα!

    Top