Πρωτοπόρος Βιομηχανία Οργανοχημικών Λιπασμάτων
✅ Εδαφοβελτιωτικά
✅ Οργανοχημικά Λιπάσματα
✅ Διαφυλλικά Σκευάσματα
✅ Τυρφοχώματα
Previous
Next

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η συνεχής χρήση ανόργανων λιπασμάτων τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει μια σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στα εδάφη.

...
0

Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα (έκπλυση) και της ατμόσφαιρας (εξάτμιση).

...
0

Υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους (Αυξηση αλατότητας, μείωση γονιμότητας και οργανικής ουσίας).

...
0

Δέσμευση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.

...
0

Δηλητηριάση τη φυσιολογικής πανίδας των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.

...
0

Μείωση τη θρεπτικής αξίας και γευστικότητας των αγροτικών προϊόντων.

...
0

Μεγάλες απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης, εξάτμισης, απορροής, διάβρωσης κα.

ΥΓΙΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ο.Φ.Μ.
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Ο.Φ.Μ. ΠΑΡΑΓΕΙ 15 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2018.

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με την χρήση οραγανοχημικών λιπασμάτων, προωθόντας την αειφορία!

ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ

Στείλτε μας το αίτημά σας & θα σας απαντήσουμε άμεσα!

    Top