Πρωτοπόρος Βιομηχανία Οργανοχημικών Λιπασμάτων
✅ Εδαφοβελτιωτικά
✅ Οργανοχημικά Λιπάσματα
✅ Διαφυλλικά Σκευάσματα
✅ Τυρφοχώματα
Μάθετε περισσότερα
Ιδρύθηκε το 1999
απο νέα καταξιωμένα άτομα στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων, με σκοπό να χαράξει μία νέα δυναμική πορεία στο χώρο των οργανοχημικών λιπασμάτων
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Previous
Next

RATIONAL LUBRICATION
SUSTAINABLE PRODUCTION

The continuous use of inorganic fertilizers in recent years has brought several adverse effects on both the environment and the soil.

...
0

Pollution of the aquifer (flushing) and the atmosphere (evaporation).

...
0

Degradation of soil quality (Increase of salinity, decrease of fertility and organic matter).

...
0

Commitment of soil nutrients

...
0

Poisoning the normal fauna of beneficial soil microorganisms.

...
0

Reduction of the nutritional value and taste of agricultural products.

...
0

Large losses of nutrients due to leaching, evaporation, runoff, corrosion, etc.

Healthy and productive plants
with the addition of organic substance

Exports O.F.M.
in the whole world

The O.F.M. produces 15 nutrition and soil enrichment products

Ensures quality and safety by applying the quality management system EN ISO 9001: 2018

We respect the environmental protection

By using organic fertilizers, promotion sustainability!

WE HEAR YOU

Send us your request & we will answer you immediately!

    Top