Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ" - 7χλμ ΕΟ Κατερίνης-Λαρίσης και Αρ. ΜΑΕ 11000/58/86/002 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29.05.2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας.

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 2015